Comunitatea de Învăţare


Temele fundamentate şi propuse pentru activităţile de lucru cu elevii fac apel şi la cercetări avansate din domeniile selectate de către fiecare partener. Materialele dezvoltate vor fi implementate în activităţi educaţionale formale şi informale, iar elevii vor avea ocazia să viziteze laboratoare de cercetare, dar şi să pregătească exponate care vor face obiectul unor expoziţii, aducându-şi astfel un aport considerabil la întărirea relaţiei dintre cercetare şi societate.


În fiecare instituţie parteneră este constituită o Comunitate de Învăţare (Community of Learners), cu scopul declarat de a dezvolta Module Tematice. Comunitatea de Învăţare cuprinde cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care colaborează şi lucrează împreună cu experți din domeniul educației formale și informale, experţi şi specialişti din domeniul cercetării ştiinţifice, IT, dar şi ai practicii muzeale.

IRRESISTIBLE este un proiect pentru instruirea cadrelor didactice, care combină învățarea formală și informală orientată pe cercetare responsabilă și inovare.

Este o acțiune de coordonare și suport în cadrul: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1, ACTIVITY 5.2.2 Young people and science: Topic SiS.2013.2.2.1-1 Raising youth awareness to Responsible Research and Innovation through Inquiry ased Science Education.

Acest proiect a primit finațare de la Programul FP7 al Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrare prin contractul cu nr. 612367.